Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu

Luonnonmukaisella täsmäpuuhakkuulla tarkoitetaan puunkorjuuoperaatiota, joka ottaa huomioon luonnon omat erityispiirteet ja jossa päätöksenteko puuvalinnasta ja metsänkäsittelymenetelmästä tehdään mikrokuviotasolla.

Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston johtaman tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää, testata ja jalkauttaa käytäntöön menetelmiä, joiden avulla metsäalan käytännön toimijat voivat toteuttaa luonnonmukaista täsmäpuunkorjuuta.

Katso yhteistyökumppanit

Luomuhakkuu on tulevaisuuden puunkorjuuta

Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu eli luomuhakkuu on tulevaisuuden puunkorjuuta. Siinä metsänkäsittely perustuu ennalta laadittuun virtuaalimalliin ja operaatiot suunnitellaan luonnon omia luontaisia kasvuolosuhteita kunnioittaen. Metsän virtuaalimalli koostuu kulkukelpoisuusmallista, puustokuvauksesta ja ajouraverkostosta, jotka yhdistetään mahdollisimman tarkaksi datakokonaisuudeksi.

Tutustu hankkeeseeen

Ajankohtaista