Metsän rakenteen mukainen mikrokuviointi ja metsänkäsittelymenetelmien vertailu

Luonnon ja metsänrakenteen mukainen mikrokuviointi. Kuva: Luomuhakkuuhanke.

Maaperän ominaisuuksien ja metsikön puulajisuhteiden tunnistaminen luo hyvät lähtökohdat luonnonmukaiselle, metsän kasvuolosuhteista lähtevälle mikrokuvioinnille. Yksittäisen kuvion sisällä voimme pyrkiä erottamaan erilaisia kasvuolosuhteita. Täsmäpuuhakkuun filosofian mukaisesti saman kuvion sisällä metsän käsittelyä voidaan tehdä mikrokuvio – ja jopa puuryhmätasolla.