Uudet ennustemenetelmät metsän rakenteen ja kasvuolosuhteiden tunnistamiseksi

Kuva: Luomuhakkuu-hanke

Kehitämme uusia menetelmiä, jolla voidaan tuottaa realistinen puukartta hakkuun kohteena olevasta kuviosta. Pyrimme myös tunnistamaan metsikön kasvuolosuhteita ja puulajisuhteita oikean metsänhoitomenetelmän ja korjuuajankohdan valitsemiseksi. Kookkaiden, ikääntyneiden ja lahojen puiden erottelulla pyrimme biodiversiteetin parempaan huomioon ottamiseen hakkuun yhteydessä.