Metsäkoneen reittiä voidaan tehostaa uudella ajouraverkoston laskentamallilla

Luomuhakkuu-hankkeen kehittämässä menetelmässä ajokertojen määrä eri ajourilla kuvataan väreillä. Laatikossa on kuvan ajouraverkoston tehokkuusluvut.
Luomuhakkuu-hankkeen kehittämässä menetelmässä ajokertojen määrä eri ajourilla kuvataan väreillä. Laatikossa on kuvan ajouraverkoston tehokkuusluvut.

Kun metsäkoneen kulkemasta reitistä saadaan selkeä kuva ja sen ajokerrat lasketaan, voidaan reitinvalinnan tehokkuutta tarkastella suhteessa leimikon ominaisuuksiin.

Luomuhakkuu-hankkeessa on kehitetty menetelmä, jolla voidaan määrittää ajouran keskilinjan sijainti. Tähän asti tietojärjestelmiin on tallentunut hankalasti käytettävää, GNSS-paikantamiseen pohjautuvaa reititinjäljitystietoa, jonka paikannustarkkuus vaihtelee metsässä viisikin metriä.

Ajouran keskilinja lasketaan kaksivaiheisesti. Ensin ajouran jokaiseen kohtaan määritetään keskipiste tiheysfunktion avulla: keskipiste hakeutuu lähelle sitä geometristä pistettä, missä on eniten ajokertoja. Tämän jälkeen tiheysfunktiolla lasketut keskipisteet suoristetaan yhtenäiseksi keskilinjaksi.

Hakkuukoneen ja kuormatraktorin reitinjäljitys kullakin ajokerralla on visualisoitu ruskealla viivalla. Punainen viiva kuvaa uudella menetelmällä laskettua ajouran keskilinjaa.
Hakkuukoneen ja kuormatraktorin reitinjäljitys kullakin ajokerralla on visualisoitu ruskealla viivalla. Punainen viiva kuvaa uudella menetelmällä laskettua ajouran keskilinjaa.

Ajouran keskilinjan määrittämisen avulla voidaan tarkastella ajouraverkoston ja metsäkoneen reitinvalinnan tehokkuutta suhteessa leimikon ominaisuuksiin. Menetelmä kerää tietoa muun muassa koko ajouraverkoston ja sen hehtaarikohtaisesta pituudesta sekä ajourien keskimääräisestä etäisyydestä toisiinsa. Myös esimerkiksi ajourien alle jäävä pinta-ala ja sen osuus koko leimikosta voidaan laskea.

Keskilinjan määrittämisen lisäksi uudella menetelmällä voidaan selvittää ajokerrat kullakin ajouralla. Halutulle osuudelle määritetään kaksi pistettä, joiden väliin jäävän reitin ajokerrat algoritmi laskee.

Luomuhakkuu-hankkeen kehittämässä menetelmässä ajokertojen määrä eri ajourilla kuvataan väreillä. Laatikossa on kuvan ajouraverkoston tehokkuusluvut.
Luomuhakkuu-hankkeen kehittämässä menetelmässä ajokertojen määrä eri ajourilla kuvataan väreillä. Laatikossa on kuvan ajouraverkoston tehokkuusluvut.

Menetelmän tarkkuutta tutkitaan maastomittausten avulla kesällä 2024. Menetelmä on rakennettu ArcGISPro-ohjelmistolla. Tulokset on linkitetty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ModelBuilder-työkalun avulla.

Luomuhakkuu-hankkeen tutkijoiden tavoitteena on rakentaa Python-pohjainen ohjelmistoversio, joka pystyy tekemään saman tehtäväkokonaisuuden ilman ArGISPro-ohjelmistoa.

Alla oleva animaatio havainnollistaa, miten reittiverkosto ja siihen liittyvät parametrit muodostetaan. Saat animaation näkyville Lataa-painikkeesta.

Lisätiedot:

Jori Uusitalo, professori, Helsingin yliopisto, p. 050 441 7473, jori.uusitalo@helsinki.fi