Väliseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia – metsäkoneopetus aivan uudelle tasolle

Janne Ruokonen ja Jori Uusitalo Luomuhakkuu-hankkeen väliseminaarissa. Kuva: Veli-Pekka Kivinen
Uusi oppimisympäristö ja sen soveltaminen käytännössä herätti runsaasti keskustelua. Kehittäjät saivat myös runsaasti ideoita jatkokehitystä varten. Kuvassa Janne Ruokonen ja Jori Uusitalo.

Kolmivuotisen tutkimushankkeen väliseminaari kokosi huippuasiantuntijat yhteen toteamaan, kuinka tutkimustyön tulokset muuntuvat osaksi käytännön metsäkoneopetusta. Tulokset saivat innostuneen vastaanoton ja myös kehitysideoita saatiin.

Kurussa TREDUn Metsätien toimipisteessä 15.11. 2023 pidetty Luomuhakkuu-hankkeen väliseminaari kokosi yhteen parisen kymmentä aktiivista osallistujaa, jotka edustivat eri alojen huippuasiantuntijoita – mukana oli metsäkonevalmistuksen, puuhankinnan, sovelluskehityksen, metsäkoneopetuksen sekä tutkimuksen erikoisosaajia.

Seminaarissa demonstroitiin osallistujakunnalle hakkuukonesimulaattorin avulla, kuinka hankkeessa asiantuntijoiden yhdessä tekemän tutkimus- ja kehitystyön pohjalta luotu uusi oppimisympäristö vie metsäkoneopetuksen aivan uudelle tasolle.

Uudessa oppimisympäristössä mullistavaa on, että simulaattoriin luodaan täydellinen digitaalinen kaksonen käsiteltävästä metsästä. Väliseminaarissa Ponssen simulaattoriin oli luotu digitaalinen kaksonen kolmesta metsiköstä. Näin ollen simulaattorin virtuaalisissa metsiköissä metsikön jokaisella puulla on täsmälleen samat ominaisuudet (läpimitta, korkeus, puulaji, elävä/kuollut) ja ne sijaitsevat täsmälleen samassa paikassa kuin oikeassa metsässä.

Katso videolta, miltä digitaalinen kaksonen näyttää simulaattorissa

Uudenlainen oppimisympäristö on toteutettu viemällä Luomuhakkuu-hankkeessa tuotettu digitaalinen kaksonen Ponssen hakuukonesimulaattoriin. Oppimisympäristöä esittelee videolla TREDUn lehtori Janne Ruokonen. Video: Janne Ruokonen.

Uuden oppimisympäristön etuna on, että simulaattorikoulutukseen osallistuvat hakkuukoneen kuljettajat eivät opi ainoastaan käyttämään hakkuukonetta teknisesti vaan oppivat samalla metsänhoitoa. Todelliset luontokohteet auttavat oppimaan muun muassa mitä puita valitaan kaadettavaksi eri-ikäisrakenteen ylläpitämiseksi, miten pienaukko kannattaa rajata, miten tuulelle alttiit reuna-alueet tulisi hakata ja kuinka ajourat tulisi suunnata herkissä maastokohteissa. Näin oppimisympäristö jo itsessään tukee ilmastoystävällisen ja monimuotoisen metsänhoidon omaksumista.

Arbonautin kehittämä karttataso Luomuhakkuu-hankkeen väliseminaarissa. Kuva: Veli-Pekka Kivinen
Uudet karttatuotteet linkitettynä digitaaliseen kaksoseen luovat mahdollisuuden testata uusien karttatuotteiden toimivuutta kuljettajan apuvälineenä. Kuvassa Arbonautin kehittämä karttataso, joka löytää kaukokartoitusaineiston kautta heikosti kasvavat puut.
Hakkuukonesimulaattori Luomuhakkuu-hankkeen väliseminaarissa. Kuva: Veli-Pekka Kivinen
Ilmastokestävää puunkorjuuta digitaalisen kaksosen avulla demonstroitiin lukemattomien esimerkkien kautta. Kuva: Veli-Pekka Kivinen
Luomuhakkuu-hankkeen väliseminaarissa. Kuva: Veli-Pekka Kivinen
Yleisö koostui metsäalan kehittämisen huippuosaajista.
Janne Ruokonen Luomuhakkuu-hankkeen väliseminaarissa. Kuva: Veli-Pekka Kivinen
Janne Ruokonen demonstroi, kuinka Vanhat ajourat -karttatuotteen avulla kuljettaja voi työssään ottaa paremmin huomioon metsästä löytyvät vanhat ajourat.

Tiedote väliseminaarin tuloksista julkaistaan marraskuun 2023 loppupuolella. Hankkeen loppuseminaari järjestetään valtakunnallisilla Metsäpäivillä lokakuussa 2024.

Teksti: Jori Uusitalo, kuvat: Veli-Pekka Kivinen