Puukartta kertoo jokaisen puun tarkan sijaintitiedon

Puukartta. Kuva: Jussi Peuhkurinen.

Jokaisen puun sijainnin kertova puukartta mahdollistaa entistä tarkemman toimenpiteiden suunnittelun. Suunnittelussa voidaan huomioida puun sijainti ja koko suhteessa muihin puihin ja esimerkiksi tuottaa ehdotus harvennuksissa poistettavista ja säästettävistä puista.

Puukartassa voidaan myös esittää kuollut pystypuu ja ekologisesti arvokkaat suuret tai ikääntyneet puut. Hankkeessa testaamme erilaisia kaukokartoitusperusteisia menetelmiä puukartan tuottamiseen. Testattavia menetelmiä ovat pienille alueille soveltuva dronella tehtävä kuvaus ja suurille alueille soveltuvat kansalliseen laserkeilausaineistoon perustuvat menetelmät.