Luonnonmukainen täsmäpuuhakkuu on pian valtavirtaa – menetelmiä kehitetään tutkimushankkeessa

Ajourien inventointia. Vesa Lahtinen ja Kaarlo Koivukoski. Kuva: Jori Uusitalo

Luomuhakkuu-tutkimushankkeessa tuotetaan tietoa, jonka avulla metsänhoito ja puunkorjuu voidaan toteuttaa nykyisiä menetelmiä luonnonmukaisemmin. Finsilva osallistuu hankkeeseen tarjoamalla metsiään tutkimuskäyttöön.

Metsänhoidon perusyksikkö on iät ja ajat ollut metsikkökuvio. Sillä tarkoitetaan vähintään hehtaarin kokoista aluetta, jota käsitellään puustoltaan tai kasvuolosuhteiltaan yhtenäisenä metsän osana. Yhden metsikkökuvion sisällä voi kuitenkin olla merkittäviäkin eroavaisuuksia.

– Metsikkökuviot eivät ole aina homogeenisiä. Kuvion sisällä voi olla korkeuseroja tai kosteuseroja ja maalajikin voi vaihtua. Tällaisissa paikoissa on hyödyllistä tarkastella metsää yksittäistä metsäkuviota tarkemmalla tasolla, Helsingin yliopiston metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professori Jori Uusitalo sanoo.

Luonnonmukaisen täsmäpuuhakkuun odotetaan ratkaisevan tämän haasteen. Sen avulla päätöksenteko puuvalinnasta sekä metsänkäsittelymenetelmästä voidaan tehdä mikrokuviotasolla, joka menee huomattavasti metsikkökuviota yksityiskohtaisemmalla tasolle. Menetelmä perustuu erikseen kerätyn ja jo olemassa olevan datan, kuten Maanmittauslaitoksen ilmakuvausten ja laserkeilausten tuottaman karttatiedon, älykkääseen analysointiin.

– Menetelmän taustalla on kaksi isoa kehityssuuntaa. Toisaalta olemme yhä enemmän tietoisia ympäristövaikutuksista ja metsänhoidosta halutaan luonnonmukaisempaa. Mutta lisäksi kehittynyt teknologia mahdollistaa nyt tällaisen toiminnan, jossa metsänhoidon suunnittelua voidaan tehdä saman metsikkökuvion sisällä, jopa yksittäisen puuryhmän tasolla, Uusitalo kertoo.

Lue lisää

Koko artikkeli on julkaistu Finsilvan verkkosivuilla 7.9.2023.