Luomuhakkuu-hankkeella luodaan digitaalisia metsiä tulevaisuuden luonnonmukaisempiin ja ilmastokestävämpiin harvennuksiin

Hakkuukonesimulaattori Luomuhakkuu-hankkeen väliseminaarissa. Kuva: Veli-Pekka Kivinen
Ilmastokestävää puunkorjuuta digitaalisen kaksosen avulla demonstroitiin hankkeen väliseminaarissa 15.11.2023 lukemattomien esimerkkien kautta. Ohjaimissa Tredun lehtori Janne Ruokonen. Kuva: Veli-Pekka Kivinen

Metsien käsittelyssä ollaan siirtymässä luonnonmukaisempiin puunkasvatustapoihin. Niihin kouluttaminen vaatii myös tarkempia, todellisten metsien luomia oppimisympäristöjä. Niitä luodaan Luomuhakkuu-hankkeessa.

Luomuhakkuu-hanke kuuluu kansalliseen metsästrategian kärkihankkeisiin. Tavoite on mahdollistaa täsmäpuunkorjuu, eli päästä virtuaalisissa metsissä mikrotasolle asti.

Hankkeessa on luotu digitaalisia kaksosia jo olemassa olevista metsäkuvioista. Tämä tarkoittaa, että metsiköt ovat kuvattu dronella normaalilla kameralla ja laserkeilauskameralla (lisäksi on mitattu referenssikoealat alueilta), ja metsiköiden jokaisen puun sijainti, pituus ja puulajin on merkitty digitaaliseen kaksoseen. Tunnistuksen on tehnyt tekoälyalgoritmi, joka on kehitetty Helsingin yliopiston supertietokonetta käyttäen. Projektissa on tällä tavalla tunnistettu 11 koemetsikköä, kooltaan 3–10 ha.

Hankkeessa luodun datan avulla tavoitteena on mahdollistaa metsien ilmastollinen ja monimuotoisempi käsittely harvennushakkuissa. Mallinnuksessa ovat mukana myös monimuotoisuudessa tärkeät haapapuut. Tavoite on myös hyödyntää jo olemassa olevia ajouria tai maaston avoimia paikkoja ajourien sijoittamiseen. Myös eroosioherkkien rinteiden käsittely ja pehmeät maaperät voidaan mallintaa.

Lue koko juttu

Teksti: Tommi Hakala, kuva: Veli-Pekka Kivinen
Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan Koneviesti-verkkolehdessä 22.11.2023.