Kuviotasolta puutasolle – valmistuvat metsänhoitajat opiskelevat tulevaisuuden metsätaloutta

Metsäkoneen työskentelyn tukena on yhä enemmän maastotietoa. Kuva Vilma Issakainen
Metsäkoneen työskentelyn tukena on yhä enemmän maastotietoa. Kuva: Vilma Issakainen

Helsingin yliopistossa tutkitaan ja opiskellaan, kuinka tarkentuvaa metsätietoa tulkitaan paremmin ja hyödynnetään käytännöllisemmin. Metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan osaamisella on suuri merkitys maamme metsätaloudelle, metsäteollisuudelle ja koko yhteiskunnalle. Suomen Metsäsäätiö on osallistunut kyseisen professuurin rahoittamiseen neljän vuoden ajan.

”Nykyään pystytään ennakoimaan paljon, ennen kuin pyörät uppoavat maahan. Lisääntyneen tiedon myötä tunnistetaan puunkorjuuseen vaikuttavia seikkoja ja esimerkiksi ajoratoja voidaan suunnitella sen mukaan”, arvioi Jori Uusitalo Helsingin yliopiston metsäteknologian ja puunhankinnan logistiikan professori.

Tutkimuksen myötä tiedetään jatkuvasti maastosta lisää, ja ns. täsmäpuukorjuun menetelmällä päästään metsänhoitotoimenpiteissä kuviotasolta puutasolle. Täsmäpuukorjuu on professuurin aikana yleistynyt käsite, jolla tarkoitetaan puunkorjuun suunnittelua puukohtaisesti ennakolta maastotiedon avulla.

Lue koko juttu Etämetsänomistaja 1/2023 -lehdestä tai Suomen Metsäsäätiön sivuilta